Tidligere Orkestermedlemmer

Saxofon, ElseBirgitte Nyholm

Saxofon, Søren Høst

Trompet, Karsten Mortensen

Trompet, Stig Svendsen

Trombone, Anita Barlien