Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire medlemmer fra foreningen, og som er valgt af foreningen.

Bestyrelsen har de sidste 12 år bestået af følgende:

FormandMargrit Skott
NæstformandFinn Lykkegaard
Suppleant Mikael Juul Hammarlund
KassererTom Jensen
Menigt medlemRie Dam

Bestyrelsen afholder ikke faste møder, men indkaldes når noget presserende melder sig. Bestyrelsen diskuterer bl.a. mulige arrangementer, fastlæggelse af øvedatoer (her især om frekvensen af prøver inden arrangementer). Derudover står bestyrelsen for planlægningen af de større koncerter.